Gleb Kolyshkov   Pavel Leonchik
61 61
Win % 1st Serve
55 55
50 50
Break Point Conversions
67 67

Events

 • Game 1 - Gleb Kolyshkov - holds to 15
 • Game 2 - Pavel Leonchik - holds to 15
 • Game 3 - Gleb Kolyshkov - holds to 40
 • Game 4 - Gleb Kolyshkov - breaks to 40
 • Game 5 - Pavel Leonchik - breaks to 30
 • Game 6 - Gleb Kolyshkov - breaks to 40
 • Game 7 - Pavel Leonchik - breaks to 40
 • Game 8 - Pavel Leonchik - holds to 30
 • Game 9 - Gleb Kolyshkov - holds to 40
 • Game 10 - Gleb Kolyshkov - breaks to 30
 • Game 11 - Gleb Kolyshkov - holds to 30
 • Game 12 - Pavel Leonchik - holds to 40
 • Game 13 - Gleb Kolyshkov - holds to 30
 • Game 14 - Gleb Kolyshkov - breaks to 40
 • Game 15 - Gleb Kolyshkov - holds to 30
 • Game 16 - Pavel Leonchik - holds to 15
 • Game 17 - Gleb Kolyshkov - holds to 40
 • Game 18 - Pavel Leonchik - holds to love
 • Game 19 - Gleb Kolyshkov - holds to love