Evgeny Anisimov

Liga Pro 11/18 08:00 - Gennady Karpovkin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/18 07:00 - Pavel Vshivkov v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/18 06:00 - Evgeny Anisimov v Gennady Karpovkin L 1-3
Liga Pro 11/18 05:00 - Igor Sergeevich v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/11 08:00 - Aleksandr Kolmin v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 11/11 06:30 - Evgeny Anisimov v Oleg Melkov W 3-1
Liga Pro 11/11 06:00 - Sergey Muslikov v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 11/11 04:30 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Kolmin L 1-3
Liga Pro 11/04 08:00 - Evgeny Anisimov v Albert Bogomolov W 3-0
Liga Pro 11/04 07:00 - Albert Bogomolov v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 11/04 06:00 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Merezhko W 3-0
Liga Pro 11/04 05:00 - Andrey Duka v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 11/02 07:30 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Kolmin W 3-1
Liga Pro 11/02 07:00 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Kolmin W 3-1
Liga Pro 11/02 05:30 - Evgeny Anisimov v Kim Sen L 0-3
Liga Pro 11/02 04:30 - Pavel Vshivkov v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 10/30 08:00 - Evgeny Anisimov v Sergey Muslikov W 3-1
Liga Pro 10/30 06:30 - Evgeny Anisimov v Pavel Vshivkov W 3-0
Liga Pro 10/30 06:00 - Sergey Muslikov v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 10/30 04:30 - Evgeny Anisimov v Albert Bogomolov W 3-1
Liga Pro 10/25 08:00 - Evgeny Anisimov v Andrey Duka W 3-0
Liga Pro 10/25 07:00 - Andrey Duka v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 10/25 06:00 - Evgeny Anisimov v Albert Bogomolov W 3-0
Liga Pro 10/25 05:00 - Aleksandr Merezhko v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 10/22 15:45 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Merezhko L 1-3
Liga Pro 10/22 14:45 - Andrey Duka v Evgeny Anisimov L 3-2
Liga Pro 10/22 13:45 - Oleg Soldusov v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 10/22 13:15 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Merezhko W 3-2
Liga Pro 10/19 07:30 - Pavel Vshivkov v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 10/19 06:30 - Aleksandr Kolmin v Evgeny Anisimov L 3-2