Gleb Shamruk

Challenger - Ochsenhausen 02/14 11:30 1 Anton Hjort v Gleb Shamruk 2-3
Challenger - Ochsenhausen 02/13 13:30 1 Gleb Shamruk v Anthony Tran 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/13 12:10 1 Wancheol Kim v Gleb Shamruk 0-3
Challenger - Ochsenhausen 02/13 10:10 1 Dauud Cheaib v Gleb Shamruk 3-0
Challenger - Ochsenhausen 02/12 14:10 1 Liang Qiu v Gleb Shamruk 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/12 10:50 1 Koyo Kanamitsu v Gleb Shamruk 3-1
Challenger - Ochsenhausen 02/12 08:10 1 Gaston Alto v Gleb Shamruk 3-2
Challenger - Ochsenhausen 12/03 12:00 1 Gleb Shamruk v Alexander Valuch 1-3
Challenger - Ochsenhausen 12/03 08:40 1 Gleb Shamruk v Andrei Putuntica 0-3
Challenger - Ochsenhausen 12/02 19:40 1 Gleb Shamruk v Michal Benes 1-3
Challenger - Ochsenhausen 12/02 18:20 1 Gleb Shamruk v Abdel Kader Salifou 0-3
Challenger - Ochsenhausen 12/02 12:50 1 Gleb Shamruk v Gaston Alto 0-3
Challenger - Ochsenhausen 12/02 10:10 1 Gleb Shamruk v Emil Santos 2-3
Challenger - Ochsenhausen 12/02 07:30 1 Gleb Shamruk v Evgueni Chtchetinine 3-1
Belarus Open 10/31 11:40 - Leo De Nodrest v Gleb Shamruk 4-0
Challenger - Ochsenhausen 10/22 11:00 1 Michal Bankosz v Gleb Shamruk 3-2
Challenger - Ochsenhausen 10/22 09:40 1 Gleb Shamruk v Javier Benito 2-3
Challenger - Ochsenhausen 10/21 19:20 1 Valeriy Rakov v Gleb Shamruk 3-1
Challenger - Ochsenhausen 10/21 16:40 1 Sven Happek v Gleb Shamruk 3-1
Challenger - Ochsenhausen 10/21 14:40 1 Dauud Cheaib v Gleb Shamruk 3-0
Challenger - Ochsenhausen 10/21 09:50 1 Andrei Putuntica v Gleb Shamruk 3-1
Challenger - Ochsenhausen 10/21 07:10 1 Juan Gallego v Gleb Shamruk 2-3
Challenger - Ochsenhausen 10/21 07:10 - Dean Shu v Gleb Shamruk View
Challenger - Ochsenhausen 10/15 09:00 1 Michal Benes v Gleb Shamruk 3-2
Challenger - Ochsenhausen 10/15 07:00 1 Jiri Vrablik v Gleb Shamruk 3-0
Challenger - Ochsenhausen 10/14 18:40 1 Petr David v Gleb Shamruk 3-2
Challenger - Ochsenhausen 10/14 16:40 1 Gleb Shamruk v Mohamed Shouman 0-3
Challenger - Ochsenhausen 10/14 14:00 1 Gleb Shamruk v Eduardo Gonzalez 3-0
Challenger - Ochsenhausen 10/14 11:10 1 Gleb Shamruk v Sven Happek 3-1
Challenger - Ochsenhausen 10/14 08:30 1 Evgueni Chtchetinine v Gleb Shamruk 3-1