Head to Head

Setka Cup 2023/09/17 22:35 Ruslan Yaremenko v Oleh Skoryk W 0-3
Setka Cup 2023/09/12 00:25 Oleh Skoryk v Ruslan Yaremenko W 3-0
Setka Cup 2023/09/11 01:05 Ruslan Yaremenko v Oleh Skoryk W 0-3
Setka Cup 2023/08/25 03:25 Oleh Skoryk v Ruslan Yaremenko W 2-0
Setka Cup 2023/08/24 03:05 Oleh Skoryk v Ruslan Yaremenko W 3-0
Setka Cup 2023/08/03 21:55 Oleh Skoryk v Ruslan Yaremenko W 3-1
Setka Cup 2023/08/03 03:35 Oleh Skoryk v Ruslan Yaremenko W 3-1
Setka Cup 2023/07/31 17:25 Oleh Skoryk v Ruslan Yaremenko W 3-0

Home History

Setka Cup 2023/09/18 21:35 Oleh Skoryk v Mykola Polysynskyi W 3-0
Setka Cup 2023/09/18 04:05 Serhii Chuliukov v Oleh Skoryk W 0-3
Setka Cup 2023/09/18 02:35 Oleh Skoryk v Yevhenii Sokoltsov L 0-3
Setka Cup 2023/09/18 00:35 Dmytro Mishchenko v Oleh Skoryk W 1-3
Setka Cup 2023/09/17 22:35 Ruslan Yaremenko v Oleh Skoryk W 0-3
Setka Cup 2023/09/17 21:35 Mykola Polysynskyi v Oleh Skoryk W 1-3
Setka Cup 2023/09/12 03:25 Oleh Skoryk v Yevhenii Sokoltsov W 3-1
Setka Cup 2023/09/12 01:55 Oleh Skoryk v Andrii Homylko W 3-2

Away History

Setka Cup 2023/09/18 22:05 Ruslan Yaremenko v Dmytro Mishchenko W 3-1
Setka Cup 2023/09/18 03:05 Ruslan Yaremenko v Mykola Polysynskyi L 1-3
Setka Cup 2023/09/18 01:35 Ruslan Yaremenko v Dmytro Mishchenko L 1-3
Setka Cup 2023/09/18 00:05 Ruslan Yaremenko v Serhii Chuliukov L 2-3
Setka Cup 2023/09/17 22:35 Ruslan Yaremenko v Oleh Skoryk L 0-3
Setka Cup 2023/09/17 21:05 Ruslan Yaremenko v Yevhenii Sokoltsov L 0-3
Setka Cup 2023/09/15 03:25 Dmytro Mishchenko v Ruslan Yaremenko W 2-3
Setka Cup 2023/09/15 02:25 Ruslan Yaremenko v Hryhorii Kulishov W 3-0