Løb 9 - Urawa 2021-10-18 05:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Mitono Lucky Hikaru Yamakosi Tetsuya Takahashi 101.000
10/18 05:10
2 Daiei Bilberry Kazunori Sakai 1.700
10/18 05:03
9.500
10/18 05:11
3 3 Trois Filles Hirohito Noguchi Shotaro Kawashima 3.100
10/18 05:10
4 1 Hebe Hironori Unoki Joji Wada 1.550
10/18 05:10
1.350
10/18 05:11
5 4 Rainbow Color Tomoyuki Fujihara Toshio Uchida 34.000
10/18 05:10
17.000
10/18 05:11
6 2 Moai Shinobu Hasegawa Kazuhiro Kato 19.000
10/18 05:10
7 Meisho Tao Shinji Kobayashi Kazuki Akatsu 61.000
10/18 05:10
8 Foggy Chocolat Hikaru Yamakosi Kosei Akimoto 126.000
10/18 05:10
9 Fenian Cycle Hironori Unoki 2.100
10/18 05:03
17.000
10/18 05:11