Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Tuchkevych 8 11 11 12 11
Igor Demchuk 11 9 6 14 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Demchuk
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 1 Race to 9 - Igor Demchuk
 • Game 1 - Igor Demchuk won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Igor Demchuk
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 2 - Volodymyr Tuchkevych won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Igor Demchuk
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 3 - Volodymyr Tuchkevych won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 Race to 7 - Igor Demchuk
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 4 - Igor Demchuk won 12-14
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 5 Race to 9 - Volodymyr Tuchkevych
 • Game 5 - Volodymyr Tuchkevych won 11-4