Løb 9 - Urawa 2021-08-23 05:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Mere Fantasia 2.000
08/23 05:04
2.600
08/23 05:12
0 Cool Gadget 1.750
08/23 05:04
2.300
08/23 05:12
2 K T Yui Takashi Mizuno Mai Fukuhara 13.000
08/23 05:12
3 Faculte Yasuhide Yoneya Keita Nishi 7.000
08/23 05:12
5.500
08/23 05:12
4 Pino Moran Takashi Noguchi Ryuji Tatsushiro 51.000
08/23 05:12
5 Edono Street Hironori Unoki Kazuhiro Kato 13.000
08/23 05:12
7 Kunino Smile Takashi Harita Tsubasa Sasagawa 26.000
08/23 05:12
8 North Luciole Shinobu Hasegawa Seiji Yamazaki 26.000
08/23 05:12
29.000
08/23 05:12
9 Hoshi Princess Yoshikazu Kanuma Dai Okada 41.000
08/23 05:12
10 Tosen Windsor Satoshi Kokubo Akira Harita 7.000
08/23 05:12
7.500
08/23 05:12
11 Rainbow Color Tomoyuki Fujihara Sho Yoshii 31.000
08/23 05:12
15.000
08/23 05:12