Løb 9 - Urawa 2021-06-28 03:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Lovey Dovey 1.700
06/28 04:00
10.000
06/28 04:12
0 Soldier 2.100
06/28 04:00
10.000
06/28 04:12
1 Lescopainstomochan Kazuo Okada Toshio Uchida 26.000
06/28 04:11
15.000
06/28 04:12
2 Forgiveness Maki Hirayama Naoya Hashimoto 2.100
06/28 04:11
1.952
06/28 04:12
3 Koyu Love Love Hironori Unoki Wataru Fujie 15.000
06/28 04:11
5.500
06/28 04:12
4 Cheval Maru Kazuma Yabuguchi Taito Mori 5.000
06/28 04:11
6.000
06/28 04:12
7 Edono Street Hironori Unoki Shinobu Sakai 17.000
06/28 04:11
8 North Luciole Shinobu Hasegawa Akira Harita 13.000
06/28 04:11
21.000
06/28 04:12
9 Morning Fuji Takeshi Minowa Kosei Akimoto 31.000
06/28 04:11
10 Musashi Fujin Shinji Kobayashi Koshi Yoshidome 81.000
06/28 04:11
11 May Storm Takashi Mizuno Mai Fukuhara 11.000
06/28 04:11