Liga Pro FNTR Moscow Open

DateRHjemme v Ude-
02/28 20:00 - Anatoly Trushkin v Sergey Nikulin 9-8
02/28 19:35 - Vyacheslav Tsvetkov v Aik Lulikyan 5-2
02/28 19:30 - Timofey Arteev v Nikita Lyfenko 9-8
02/28 19:04 - Yaroslav Troyanov v Evgeniy Glazun 11-10
02/28 18:30 - Vyacheslav Tsvetkov v Aik Lulikyan 6-4
02/28 18:30 - Timofey Arteev v Evgeny Glazun 8-8
02/28 18:00 - Sergey Nikulin v Vyacheslav Tsvetkov 9-10
02/28 18:00 - Nikita Lyfenko v Yaroslav Troyanov 12-10
02/28 17:30 - Anatoly Trushkin v Aik Lulikyan 8-7
02/28 17:30 - Evgeny Glazun v Nikita Lyfenko 8-10
02/28 17:00 - Aik Lulikyan v Sergey Nikulin 12-12
02/28 17:00 - Timofey Arteev v Yaroslav Troyanov 10-4
02/28 16:30 - Vyacheslav Tsvetkov v Anatoly Trushkin 5-11
02/28 16:25 - Yaroslav Troyanov v Evgeny Glazun 10-11
02/28 16:00 - Nikita Lyfenko v Timofey Arteev 11-12
02/28 15:47 - Denis Sayanov v Alexey Komarov 11-10
02/28 15:30 - Alexey Ermilov v Andrey Sadkov 9-8
02/28 15:25 - Andrey Titov v Alexander Skrebnev 12-10
02/28 15:00 - Denis Sayanov v Alexander Skrebnev 11-4
02/28 15:00 - Rashid Minigulov v Sergey Kuzmin 10-7
02/28 14:30 - Andrey Titov v Alexey Komarov 5-11
02/28 14:00 - Alexey Ermilov v Andrey Sadkov 11-5
02/28 14:00 - Alexander Skrebnev v Andrey Titov 10-10
02/28 13:30 - Denis Sayanov v Alexey Komarov 11-8
02/28 13:30 - Rashid Minigulov v Alexey Ermilov 7-9
02/28 13:00 - Alexey Komarov v Alexander Skrebnev 11-11
02/28 13:00 - Sergey Kuzmin v Andrey Sadkov 8-11
02/28 12:30 - Andrey Titov v Denis Sayanov 5-10
02/28 12:30 - Andrey Sadkov v Rashid Minigulov 8-7
02/28 12:00 - Alexey Ermilov v Sergey Kuzmin 10-5